2 habitatges, Manlleu

2 habitatges, Manlleu

Arquitecte: Miquel Sitjà
Aparellador: Arcadi Prat
Estructura: Francesc Guasch
Instal.lacions: Caballé & Associats
Promotor: Jaoquim Franch
Constructor: Joan Vila
Descripció: Edifici en testera
Sup.Hab.: 1106,06m2
Sup.Sot.: 249,47 m2
Sup. Aparc.: 23,44 m2
Total cons.: 357,61 m2
Construcció: 2007 - 2009
2 habitatges, Manlleu foto 0 2 habitatges, Manlleu foto 1 2 habitatges, Manlleu foto 2 2 habitatges, Manlleu foto 3 2 habitatges, Manlleu foto 4
  • El programa funcional o de necessitats definit pel promotor, és d’un habitatge practicable en planta baixa per a dues persones, amb safareig, habitació doble i una individual, un garatge per un vehicle, pati i soterrani. En planta primera tenim un habitatge amb tres habitacions, dos banys, cuina, sala i terrassa.
  • Criteris compositius del projecte
  • S'han col·locat les estances de dia al sud-oest, i la cuina a la façana del passatge per aprofitar la llum del solar. Es proposa un tub solar per il·luminar el soterrani. Com que la parcel·la veïna és de la seva propietat, es faran obertures a les mitgeres fins el dia que s'edifiqui, totes les estances seguiran complint habitabilitat ja que els lavabos com el safareig tindran ventilació forçada.
  • La coberta serà de teula àrab, de color vermellós. La façana tindrà un acabat en estucat, les fusteries seran d’alumini.