Casa a Cantonigròs

Casa a Cantonigròs

Arquitecte: Miquel Sitjà
Aparellador: Josep Comas
Estructura: Francesc Guasch
Descripció: Habitatge Aïllat
Sup.Hab.: 155,67 m2
Sup.aparc.: 98,18 m2
Total cons.: 242,05 m2
En construcció
Casa a Cantonigròs foto 0 Casa a Cantonigròs foto 1 Casa a Cantonigròs foto 2 Casa a Cantonigròs foto 3 Casa a Cantonigròs foto 4 Casa a Cantonigròs foto 5 Casa a Cantonigròs foto 6 Casa a Cantonigròs foto 7 Casa a Cantonigròs foto 8
  • Es projecta un edifici a quatre vents, format per una planta soterrani, planta baixa i una planta sotacoberta. La coberta inclinada és principalment d’una sola aigua.
  • La planta soterrani es destina a aparcament, sala de màquines i magatzem, i hi ha una escala de comunicació directa a la vivenda.A la planta baixa hi ha un programa complet, consta de sala-menjador, cuina amb accés a rentador, dues habitacions dobles i un bany complet.La planta sotacoberta consta d’un estudi i un bany.
  • Façanes:
  • Les façanes de l’edifici i per tant el sistema estructural serà de perfils de fusta col.locats a l’estil “timber frame”, compostos per una estructura portant de pilarets de fusta que conformen un panell sandvitx amb aïllament incorporat. L’acabat de la façana serà de gero arrebossat i pintat. La façana principal es recobrirà de pedra del país.La fusteria exterior serà de fusta i envidrament amb cambra d’aire. Les obertures tenen com a protecció solar exterior uns porticons també de fusta.
  • Cobertes:
  • La coberta serà de planxa grecada amb una pendent al voltant del 30%. En una part de la coberta s’instal.len captadors solars per a la producció d’aigua calenta sanitària.
  • Compartimentacions interiors verticals:
  • Per a les compartimentacions verticals interiors, les parets portants seran d’entramat de fusta “timberframe” com a la façana; la resta de compartimentacions seran de cartró guix amb perfils metàl.lics, les plaques seran hidròfugues a les estances amb instal.lacions d’aigua: cuina, banys i rentador
  • Compartimentacions interiors horitzontals:
  • Les compartimentacions interiors horitzontals seran també d’estructura de fusta amb aïllament i làmina anticop incorporada, amb acabat de parquet de fusta.
En col.laboració amb http://www.sistemespremet.com/index.html