Hospital Veterinari, Torelló

Hospital Veterinari, Torelló

Arquitecte: Miquel Sitjà
Wayne Usiak
Aparellador: Miquel Vilaró
Estructura: Francesc Guasch
Instal·lacions: Lavola
Constructor:
Promotor: VetXarxa
Descripció: Hospital veterinari
Total const.: 1.022,40 m2
Construcció: 2005-2007
Hospital Veterinari, Torelló foto 0 Hospital Veterinari, Torelló foto 1 Hospital Veterinari, Torelló foto 2 Hospital Veterinari, Torelló foto 3 Hospital Veterinari, Torelló foto 4 Hospital Veterinari, Torelló foto 5
  • VET, és una clínica veterinària per animals domèstics. La propietat té una llarga trajectòria professional i es consolida amb aquest nou espai.
  • L'edifici es va projectar segons les necessitats del promotor i les indicacions del Sr. Wayne Usiak d'Albuquerque, EUA, especialista en projectar centres veterinaris. L'edifici disposa d'una botiga especialitzada i exposició de mobiliari, zona d'espera i atenció al públic, sales de visites, la zona de cures, sala de raigs-X i quiròfan, un espai per perruqueria canina i finalment residència canina i felina.
  • Finalment es va realitzar l'obra utilitzant prefabricats en l'estructura i la façana, aquesta s'ha pintat de color per donar-li caràcter i diferenciar-la de la resta, ja que es troba en una zona industrial on predomina el gris.
  • L'edifici està dotat d'un complex sistema d'instal·lacions. Disposa d'una gran dipòsit d'aigües pluvials que abasteix totes les àrees de neteja i cures de l'hospital. El sistema d'extracció d'aire és per zones perquè no hi hagi traspassos de males olor o malalties en cas d'animals infecciosos. A nivell acústic s'ha col·locat un model de fals sostre o un altre segons l'activitat que es desenvolupa a cada espai.
  • La il·luminació és de baix consum o amb lluminàries de vapor de sodi. Seguint criteris de disseny solar passiu, les finestres i obertures disposen de sistemes per controlar la intensitat dels rajos solars, en el cas de les finestres disposen de persianes motoritzades amb un sistema centralitzat, en el cas de l'aparador, aquest disposa d'una marquesina i una gelosia motoritzada.