9 habitatges, Manlleu

9 habitatges, Manlleu

Arquitecte: Miquel Sitjà
Aparellador: Lluis Casals
Estructura: Francesc Guasch
Instal.lacions: Caballé & Associats
Promotor: Còdol SA
Constructor: Somar construccions
Descripció: Edifici entre mitgeres
Sup.Hab.: 792,86m2
Sup. Aparc.: 154,15 m2
Total const.: 995,28 m2
Construcció: 2005 - 2006
9 habitatges, Manlleu foto 0 9 habitatges, Manlleu foto 1 9 habitatges, Manlleu foto 2 9 habitatges, Manlleu foto 3
  • El programa demanat per la propietat, prèvia orientació tècnica i tenint en compte els paràmetres urbanístics reguladors, consisteix en projectar un edifici amb 4 apartaments per planta. La planta baixa té una part destinada a garatge i un habitatge, així com els accessos generals de l’edifici. Dits accessos estaran situats en l’extrem de la finca corresponent al carrer Sescorts.
  • Un cop establert el programa funcional, s'ha optat per situar l’accés pel carrer Sescorts i així el vestíbul i l’escala d’accés a les plantes superiors es situen centrats en l’edifici i en el fons de la parcel.la en la seva part més ampla, per alliberar el major espai possible pels habitatges. Els armaris de comptadors es situen en el recinte d’entrada i convenientment ventilats (gas), i mitjançant espais interiors es distribueixen els serveis a les plantes superiors.
  • En cada una de les plantes pis es situen quatre apartaments. A la planta baixa hi ha un habitatge allargat que dóna a les dues façanes i consta, d’una cuina, menjador, dues habitacions, un bany i un safareig. A la primera i segona planta hi ha dos habitatges que dónen a la façana del carrer Sescorts, i els altres dos al carrer Sant Miquel de la Guardia. Tres dels apartaments de la segona planta, mitjançant una escala interior, tenen l’espai de sota teulada. Tots tenen cuina, menjador, un bany i espai de safareig, poden ser de una, dues o tres habitacions, i amb un segon bany en alguns casos.