Reforma edifici Torribera, Santa Coloma de Gramanet

Reforma edifici Torribera, Santa Coloma de Gramanet

Arquitecte: Miquel Sitjà
Descripció: Ecometròpolis
Total cons.: 1.090m2
Projecte bàsic i executiu
Reforma edifici Torribera, Santa Coloma de Gramanet foto 0 Reforma edifici Torribera, Santa Coloma de Gramanet foto 1 Reforma edifici Torribera, Santa Coloma de Gramanet foto 2 Reforma edifici Torribera, Santa Coloma de Gramanet foto 3
  • El projecte tracta de la reforma i adequació del pavelló B, anomenat Montserrat, del complex Torribera projectat i dirigit en la seva execució per l'arquitecte noucentista Josep Maria Pericas durant l'any 1933.
  • L'ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, a través del Servei de Medi Ambient vol adaptar l'espai de l'edifici a l'ús de centre d'interpretació del medi "ECOMETRÒPOLI" , utilitzant com a eina de treball el "Pla Director del Centre d'Interpretació del Medi" que defineix els eixos estratègics d'aquest centre.
  • L'edifici és existent amb una distribució en forma d'espina, en el que a partir d'un pas central, orientat est-oest, reparteixen les diferents estances. Les estances més grans en el costat sud de l'edifici, i les més petites i de serveis al costat nord.
  • Existeixen també un  pas i unes estances soterrades, que es comunica amb el pavelló simètric a l'edifici objecte del projecte. En l'espai sotacoberta hi ha també dues estances i uns serveis, així com l'accés a tot l'espai sotacoberta, que suportat sobre les voltes estructurals i mitjançant envanets, aguanta la coberta construïda amb biguetes i llates de fusta sobre les que es recolzen les teules ceràmiques vitrificades.
  • El programa de necessitats que estableix el Pla Director del Centre d'Interpretació del Medi es basa en tres ordes d'espais.
  • 1.    Espais grans: sala d'exposicions, sala polivalent i de treball, i sala d'audiovisuals.
  • 2. Espais mitjans o d'ús intern:  sala de reunions; oficines i direcció.
  • 3. Espais de serveis : Lavabos, magatzems, etc.
  • Per a la reforma s'ha tingut en compte el projecte original i els materials que van ser utilitzats per a la construcció del pavelló, posant-los en valor i complementant-los amb altres materials naturals que els resaltin. Els productes utilitzats son naturals en el seu origen i tractament.
  • S'utilitzaran fonts d'energia natural per a l'aigua calenta i "pous provençals" per a l'escalfament previ del sistema de calefacció.