5 habitatges, Manlleu

5 habitatges, Manlleu

Arquitecte: Miquel Sitjà
Aparellador: Jaume Caralt
Estructura: Francesc Guasch
Instal.lacions: Caballé & Associats
Promotor: Lluis Serra
Constructor: Construccions Miquel i Marc
Descripció: Edifici en testera
Sup.Hab.: 337,69m2
Sup. Aparc.: 68,75 m2
Total const.: 406,44 m2
Construcció: 2003 - 2005
5 habitatges, Manlleu foto 0 5 habitatges, Manlleu foto 1 5 habitatges, Manlleu foto 2 5 habitatges, Manlleu foto 3 5 habitatges, Manlleu foto 4
El programa demanat per la propietat, prèvia orientació tècnica i tenint en compte els paràmetres urbanístics reguladors, consisteix en projectar un edifici amb cinc apartaments distribuits amb dos apartaments per cada planta pis i un apartament en planta baixa destinat a persones amb mobilitat reduïda. La planta baixa també té un part destinada a garatge. Degut al programa aquí presentat l’accés a l’edifici serà pel carrer Poquí, que és alhora la façana llarga de l’edifici. Un cop establert el programa funcional, s'ha optat per situar l’accés pel carrer Poquí i  així el vestíbul i l’escala d’accés a les plantes superiors, es situen centrats en l’edifici i en el fons de la parcel.la, per alliberar el major espai possible pels habitatges. Els armaris de comptadors es situen en el recinte d’entrada i convenientment ventilats (gas) mitjançant patis interiors es distribueixen els serveis a les plantes superiors. En cada una de les plantes pis es situen dos apartaments. L’un fa cantonada entre el carrer Voltregà i el carrer Poquí, i consta d’una habitació doble i una de simple, i el segon té façana al carrer Poquí i al pati d’illa, i té una habitació doble. L’apartament de planta baixa es situa a la cantonada del carrer Voltregà i té una habitació doble i l’altra part de parcel.la està destinada a garatge.