Deixalleria, Subirats

Deixalleria, Subirats

Arquitecte: Miquel Sitjà
Estructura: Francesc Guasch
Promotor: Ajuntament de Subirats
Descripció: Deixalleria
Total cons.: 2.7160m2
Construcció: 2008-2009
Deixalleria, Subirats foto 0 Deixalleria, Subirats foto 1
  • El programa principal de la deixalleria és facilitar al ciutadà llençar tota una sèrie de residus reciclables d’una manera profitosa, mitjançant la col·locació de contenidors en una mateix espai.
  • Es necessita un circuit per l’usuari i pels camions de transport dels contenidors, i una sèrie d’edificacions (oficina) pel funcionament de la deixalleria.
  • Tot i ser una deixalleria petita, disposem d’un solar molt gran, per tant, per qüestions bàsicament de pressupost, no s’ocuparà tot. Fins ara la deixalleria estava a la part més allunyada del solar, lluny de l’accés, en la nova proposta les instal.lacions estan a tocar del carrer.
  • La deixalleria es divideix en dues zones clarament diferenciades, l’una, a cota del carrer i destinada als usuaris en general, l’altra a un nivell més baix i connectat per una rampa amb la zona superior.
  • En aquesta zona més baixa s’ubiquen els contenidors i és on maniobren els camions.
  • Les oficines es posaran a la part superior, en la zona més pública i que es vegi des de el carrer.
  • L’enllumenat es basarà en una única columna amb diferents projectors.