15 habitatges, Pobellà

15 habitatges, Pobellà

Arquitecte: Miquel Sitjà
Promotor: OSBM
Descripció: Edifici en testera
Sup.Hab.: 1.060,00m 2
Total const.: 1.626,59m2
Projecte bàsic
15 habitatges, Pobellà foto 0 15 habitatges, Pobellà foto 1 15 habitatges, Pobellà foto 2 15 habitatges, Pobellà foto 3 15 habitatges, Pobellà foto 4 15 habitatges, Pobellà foto 5
  • El programa definit pel promotor és el de un edifici plurifamiliar destinat a apartaments estacionals.
  • Criteris funcionals del projecte
  • El projecte s’estructura amb un nucli de comunicacions verticals d’escala i ascensor que comunica la totalitat de les plantes. L’accés peatonal i principal es realitza des del carrer est superior, en un extrem de la planta que està reculada de l’alineació del vial formant una era, tal com està actualment l’edifici de magatzem agrícola existent. L’accés a la planta soterrrani d’aparcament es realitza pel carreró inferior oest. En total consta de quinze habitatges, cinc a cada planta. Essent-ne un del pis segon un dúplex que aprofita el sota teulat. El programa establert pels habitatges és de sala - cuina, un o dos dormitoris dobles i un bany complerts.
  • Criteris compositius del projecte
  • L’edifici parteix de la mateixa ocupació i forma de l’actual edifici de magatzem agrícola, respectant la situació de l’era i ocupant la part de l’hort situat a nord per complir amb el programa previst. L’edifici es separa del límit de la finca de la Casa Llaó 3 metres per protegir la privacitat del pati de dita casa.
  • L’edifici fa una lectura de l’arquitectura dels magatzems i pallisses d’alta muntanya, treballant amb materials com la pedra i la fusta, amb murs massissos en les grans tirades i fusta en els testers i obertures que donen a sol.
  • La coberta, de pissarra negra, incorpora en la seva vertent sud una coberta solar amb plaques no vidrades i integrades en el paisatge de muntanya. Les pendents estaran dins del que permet la normativa urbanística.