Casa a Manlleu

Casa a Manlleu

Arquitecte: Miquel Sitjà
Aparellador: Arcadi Prat
Estructura: Francesc Guasch
Descripció: Habitatge en testera
Sup.Hab.: 174,05 m2
Sup.aparc.: 133,47 m2
Total cons.: 307,52 m2
Geobiologia: Pep Padrós
En construcció
Casa a Manlleu foto 0 Casa a Manlleu foto 1 Casa a Manlleu foto 2 Casa a Manlleu foto 3 Casa a Manlleu foto 4 Casa a Manlleu foto 5
  • Criteris funcionals del projecte:
  • El programa funcional del projecte proposat per la propietat consistia en un habitatge unifamiliar, dissenyat sobre diversos criteris, tant d’arquitectura solar passiva, com amb criteris de geobiologia i feng-shui. Les necessitats familiar consistien en un espai per a garatge per a quatre vehicles i un espai d’ús variable i sala de màquines, així com la construcció de dipòsits de recollida d’aigües pluvials i grises.
  • A la planta primera necessiten el programa típic familiar de tres habitacions, una sala, una cuina i espais per a emmagatzematge i neteja.
  • Criteris compositius del projecte
  • El projecte d’aquesta casa unifamiliar està estructurat en dos cossos paral·lels a la façana principal. El cos que dóna façana al carrer, de forma rectangular, s’amplia amb un voladís just on la parcel·la fa cantonada amb la zona verda. Així mateix el cos que té façana al pati interior també s’amplia amb un voladís en dita zona verda. Aquesta composició ens permet situar el programa demanat per la propietat d’una manera racional tant en el seu funcionament com estructuralment.
  • La composició del projecte també respon a dos altres criteris. Per un costat un estudi geobiològic del terreny (realitzat per en Pep Padrós) va determinar la situació de diverses corrents energètiques –constants i oscil·lants- que varen determinar la situació de les diverses estances. Aquestes forces magnètiques es compensaran en la construcció del fonament mitjançant la col·locació d’una capa de calç i el reforç de les línies de connexió a terra elèctriques. Una altre visió que es va tenir en compte va ser l’estudi de la proposta per part d’una mestra feng-shui (Olga Gracía )que va proposar unes petites modificacions de les obertures de façana.
  • A partir d’aquests criteris es varen situar el garatge, magatzem i entrada a la planta baixa i el programa familiar en el primer pis. Les habitacions estan situades a la façana nord, procurant que la situació dels llits no es vegi afectada per les línies de corrent continua. Les estances diürnes estan situades a la part sud i amb façana al pati interior.
  • Criteris constructius:
  • En la construcció de l'habitatge s'utilitzen materials ecològics certificats, la coberta és un sandvitx de fusta amb aïllant gutex a l'interior. Els aïllaments dels murs son de celulosa, i els forjats s'aïllen amb planxes de suro. Pintures de base aquosa i fustes certificades.