Deixalleria, Vilanova del Camí

Deixalleria, Vilanova del Camí

Arquitecte: Miquel Sitjà
Estructura: Francesc Guasch
Promotor: Ajuntament de Vilanova del Camí
Descripció: Deixalleria
Total cons.: 2.7160m2
Construcció: 2007
Deixalleria, Vilanova del Camí foto 0 Deixalleria, Vilanova del Camí foto 1 Deixalleria, Vilanova del Camí foto 2
  • El programa principal de la deixalleria és facilitar al ciutadà llençar tota una sèrie de residus reciclables d’una manera profitosa, mitjançant la col·locació de contenidors en una mateix espai.
  • Es necessita un circuit per l’usuari, un altre circuit pels camions de transport dels contenidors, i una sèrie d’edificacions (magatzem i oficina) pel funcionament de la deixalleria.
  • Per complir el programa establert, s’ha pensat en una distribució concèntrica on en la part més interior hi ha les edificacions, seguidament el circuit per a camions, després l’anell de circulació de vehicles privats, envoltat tot per una zona enjardinada.
  • A la zona entre les edificacions i el vial es deixarà espai pera una petita zona verda i un espai d’aparcament de vehicles.