9 habitatges, Olost

9 habitatges, Olost

Arquitecte: Miquel Sitjà
Estructura: Francesc Guasch
Instal.lacions: Lancom
Promotor: OSBM
Constructor: OSBM
Descripció: Edifici entre mitgeres
Sup.Hab.: 792,48 m2
Sup.trasters: 82,58m2
Sup. Aparc.: 477,23 m2
Total cons.: 1.352,29m2
Projecte bàsic i executiu
9 habitatges, Olost foto 0 9 habitatges, Olost foto 1 9 habitatges, Olost foto 2 9 habitatges, Olost foto 3 9 habitatges, Olost foto 4 9 habitatges, Olost foto 5
  • El programa demanat per la propietat, prèvia orientació tècnica i tenint en compte els paràmetres urbanístics reguladors, consisteix en projectar un edifici amb 2  apartaments simples + 5 apartaments dúplex al primer nivell (PB en un extrem i P1 en l’altre), i 2 dúplex al segon nivell (P1 en un extrem i sotacoberta en l’altre). Es construeix una planta semisoterrani que contindrà aparcaments, trasters i espais d’intal.lacions. La planta baixa conté els accessos generals de l’edifici. La part posterior es destinarà a patis privats dels habitatges.
  • CRITERIS FUNCIONALS I COMPOSITIUS
  • Un cop establert el programa funcional, s'ha optat per situar l’escala i l’ascensor d’accés a les plantes superiors el més centrats possibles en l’edifici (tenint en compte les restriccions de normativa pel que fa a l’aplicació de l’A.R.M. i la pendent de la rasant del carrer que fan variar la posició de la planta baixa a mesura que descendim pel carrer) deixant lliure tot l’espai pròxim a les façanes per als habitatges. L’accés es fa des del carrer Nou. Els armaris de comptadors es situen en el recinte d’entrada i es distribueixen verticalment amb espais registrables cap a les plantes superiors.
  • Al primer nivell considerat planta baixa i corresponent als primers 10,92 metres de façana al c. Nou s’hi ubiquen dos apartaments simples (un amb façana al carrer Nou i l’altre al pati interior). En els següents 17,20 metres  (considerats ja planta primera) s’hi ubiquen 4 dúplex , 2 amb façana al c.Nou i 2 al pati interior, i un cinquè dúplex passant entre el carrer i el pati d’illa.
  • Al segon nivell s’hi ubiquen 2 dúplex més, en la part corresponent als 10,92 metres de façana al c.Nou, un amb façana al carrer i l’altre al pati d’illa. Ambdós amb terrassa d’accés per l’últim pis.
  • Els apartaments simples disposen de rebedor, sala-cuina, bany i l’habitatge amb façana al c.Nou disposa d’una habitació mentre que l’altre, amb façana al pati d’illa, disposa de dues habitacions.
  • Els apartaments dúplex disposen de rebedor, sala-cuina, bany complet, lavabo i dues habitacions dobles excepte dos d’ells que disposen de 3 habitacions.