L’Ecoedifici, Lavola, Manlleu

L’Ecoedifici, Lavola, Manlleu

Arquitecte: Miquel Sitjà
Aparellador: Miquel Vilaró
Estructura: Francesc Guasch
Instal·lacions LaVola
Constructor:
Promotor: LaVola
Descripció: Edifici d'oficines
Total const. 1416 m2
Construcció: 2004 - 2005  m2
L’Ecoedifici, Lavola, Manlleu foto 0 L’Ecoedifici, Lavola, Manlleu foto 1 L’Ecoedifici, Lavola, Manlleu foto 2 L’Ecoedifici, Lavola, Manlleu foto 3 L’Ecoedifici, Lavola, Manlleu foto 4 L’Ecoedifici, Lavola, Manlleu foto 5 L’Ecoedifici, Lavola, Manlleu foto 6 L’Ecoedifici, Lavola, Manlleu foto 7 L’Ecoedifici, Lavola, Manlleu foto 8 L’Ecoedifici, Lavola, Manlleu foto 9 L’Ecoedifici, Lavola, Manlleu foto 10 L’Ecoedifici, Lavola, Manlleu foto 11 L’Ecoedifici, Lavola, Manlleu foto 12
  • L'ecoedifici, és un edifici d'oficines per a l'empresa lavola, sal. dedicada a  la gestió ambiental i a la sostenibilitat en general en tots els àmbits, ja sigui de comunicació i educació, enginyeria, assessorament, etc.
  • L'ecoedifici va ser projectat i construït d'acord a les necessitats de l'empresa i seguint els criteris de sostenibilitat i per tant d'eficiència energètica propis de la filosofia empresarial.
  • El projecte de l'ecoedifici va estar pensat des de l'òptica del disseny bioclimàtic passiu i que alhora aquests guanys tèrmics poguessis ser aprofitats pels sistemes actius de clima. És en aquest sentit que l'edifici va incorporar en el seu disseny un hivernacle en la seva façana sud que aporta aire calent al sistema de renovació automàtic d'aire.
  • La pell de l'edifici, construïda a partir d'un sistema lleuger multicapa, té en la seva part exterior una façana ventilada amb panells de formigó colorejat. Les obertures estan provistes de sistemes fixes i mòbils de protecció solar.
  • La coberta recull en una part l'aigua de pluja que és aprofitada dins de l'edifici, i l'altra part és una coberta verda relacionada als espais de sales de reunions de la planta tercera.