22 habitatges, Palau de Noguera

22 habitatges, Palau de Noguera

Arquitecte: Miquel Sitjà
Promotor: OSBM
Descripció: Edifici en testera
Sup.Hab.: 3.600 m2
Sup. Aparc.: 1.500 m2
Total cons.: 5.100 m2
Projecte Bàsic
22 habitatges, Palau de Noguera foto 0 22 habitatges, Palau de Noguera foto 1 22 habitatges, Palau de Noguera foto 2 22 habitatges, Palau de Noguera foto 3 22 habitatges, Palau de Noguera foto 4
  • Utilització
  • El programa funcional demanat per el promotor, assessorat per l'equip tècnic, ha estat el de projectar un conjunt d'edificis d'habitatges que poguessin respondre al solar i a les normatives que se li apliquen. La solució proposada consta d'un bloc gran orientat a oest, que tanta la parcel.la del carrer del Raval de Dalt al carrer del Raval de Baix, amb una longitud aproximada de 35 m. Aquest carrer enfronta amb la carretera que és la via principal de comunicació del nucli de Palau de Noguera amb Tremp. Al ser la profunditat de la parcel.la al voltant de 22 m. tant el carrer del Raval de Dalt com el Raval de Baix estaran enfrontats cada un d'ells per un edifici petit amb una façana de 6 i 8 m. respectivament. El conjunt d'aquests tres edificis estan units entre ells per els accessos, que seran un conjunt de passeres unides a l'escala i ascensor comunitari. El conjunt d'habitatges es soluciona amb vivendes tipus duplex: el primer ocupa la planta baixa amb els serveis de dormitori i a la planta primera, per on té l'accés principal, el programa serà de cuina i sala. El duplex 2n. tindrà l'accés per la planta segona on hi haurà un dormitori, cuina i sala i el sotacoberta amb un programa de dos dormitoris. Els habitatges de planta baixa ocuparan part de l'espai lliure amb patis particulars. La totalitat del subsòl estarà ocupat per un aparcament que dóna servei a tots els habitatges, espai per a trasters i instal.lacions.
  • Criteris funcionals del projecte
  • El conjunt dels tres edificis estan units entre ells per els accessos, que serà una passera unida a l'escala i ascensor comunitari, que comunica verticalment totes les plantes de l'edifici i permet l'accés a coberta per al seu manteniment i pel manteniment dels equips d'instal.lacions de telecomunicacions i panells solars. El conjunt d'habitatges es soluciona amb vivendes tipus duplex: el primer ocupa la planta baixa amb els serveis de dormitori i a la planta primera, per on té l'accés principal, el programa serà de cuina i sala. El duplex 2n. tindrà l'accés per la planta segona on hi haurà un dormitori, cuina i sala i el sotacoberta amb un programa de dos dormitoris. Els habitatges de planta baixa ocuparan part de l'espai lliure amb patis particulars. La totalitat del subsòl estarà ocupat per un aparcament que dóna servei a tots els habitatges, espai per a trasters i instal.lacions.