La Barraca, Sant Pere de Torelló

La Barraca, Sant Pere de Torelló

Arquitecte: Miquel Sitjà
Aparellador: Maria Verdaguer
Estructura: Francesc Guasch
Constructor: Evelí Construccions
Descripció: Habitatge aïllat
Sup.hab.: 165,40 m2
Sup.aparc: 43,85 m2
Sup. total: 209,25 m2
Constucció: 2004 - 2006
La Barraca, Sant Pere de Torelló foto 0 La Barraca, Sant Pere de Torelló foto 1 La Barraca, Sant Pere de Torelló foto 2 La Barraca, Sant Pere de Torelló foto 3 La Barraca, Sant Pere de Torelló foto 4 La Barraca, Sant Pere de Torelló foto 5 La Barraca, Sant Pere de Torelló foto 6 La Barraca, Sant Pere de Torelló foto 7
  • Sense aigua corrent, sense electricitat, es plantejava una casa autosuficient, energèticament parlant.
  • El projecte el vaig entendre com una casa semisoterrada-igual que l'anterior masia catalana de pastors que va existir - que no ocupés el territori molt més del que ja feia l'anterior, i és respectuosa amb l'entorn tant en materials, cromàticament, però també utilitzés l'energia solar per satisfer les necessitats dels habitants.
  • L'habitatge utilitza el mur de formigó vist, en dues parets en forma de L, que estan semisoterrades, i una estructura lleugera de perfils metàl.lics i biguetes de fusta que configuraran tant les parets de tancament, com el forjat i la coberta, acabada en planxa d'acer pre-lacada color fosc.
  • Els tancament lleugers estan construïts sobre una estructura de perfils de fusta de pi de Flandes amb certificat FSC, material que s'utilitzés tant per a l'estructura de forjat i coberta, com també per a l'acabat de la façana i el paviment del pis superior.
  • L'estructura de tancament conté a manera de sandvitx l'aïllament de llana de roca de 17 cm. de gruix, amb un acabat interior amb doble capa de panell hidròfug i panells de fusta de bedoll, i per l'exterior panell hidròfug, una capa de loneta impermeabilitzant, i perfils de fusta a manera de façana ventilada.
  • Aquest mateix concepte es va utilitzar en el disseny de la coberta, essent superior aquí el gruix de l'aïllament.
  • Del volum de l'habitatge surt un mur de pedra refet de l'original que permet situar el garatge i marcar l'accés a l'habitatge.
  • A sobre de la coberta plana del garatge se situen les plaques solars tèrmiques que alimentessin el ACS, i també s'ha fet una preinstal perquè complementi una calefacció per terra radiant, que estaria així mateixa connectada a la llar de foc metàl.lica d'alt rendiment, que a força de la fusta de la pròpia finca escalfa la casa mitjançant tubs d'aprofitament i distribució calorífica.
  • En el territori on està situada la casa és bastant plujós pel que la totalitat de l'aigua de la coberta de l'habitatge s'aprofita emmagatzemant-la en un dipòsit enterrat per a la posterior utilització per a la casa.
  • Els residus dels serveis i cuina de l'habitatge estan connectats a dos dipòsits decantadors, que posteriorment l'aigua passa per un llit de graves filtradores que les acaben de depurar mitjançant el sistema de llacunatge previ a l'arribar al rierol.