Casa a Santa Maria de Corcó

Casa a Santa Maria de Corcó

Arquitecte: Miquel Sitjà
Aparellador: Miquel Vilaró
Estructura: Francesc Guasch
Descripció: Habitatge entre mitgeres
Sup.Hab.: 250,32m2
Sup.aparc.: 34,78m2
Total cons.: 285,100m2
Construcció: 2002-2004
Casa a Santa Maria de Corcó foto 0 Casa a Santa Maria de Corcó foto 1 Casa a Santa Maria de Corcó foto 2 Casa a Santa Maria de Corcó foto 3 Casa a Santa Maria de Corcó foto 4 Casa a Santa Maria de Corcó foto 5
  • La vivenda encarregada pel propietari necessita d’un programa en planta baixa de garatge, una gran biblioteca, una petita piscina i un aseo. En el primer pis és necessari una sala, una cuina, un bany i dues habitacions. En una segona planta, sota coberta es construira un petit espai mirador , que alhora dona servei al manteniment de les plaques solar instal·lades a la teulada.
  • Un cop establert el programa funcional i donades les mesures del solar, la vivenda està composta estructuralment per dues crujies, i amb un doble espai en la part central i en un dels murs laterals. El programa de la vivenda es desenvolupa al voltant d’aquest doble espai. La façana del carrer del Pont es bàsicament opaca, amb obertures de forma vertical repartides per tot el llarg. La façana sud al pati posterior, té dues obertures per planta que mitjançant baranes i alerons controlen els rajos solars.