Pla parcial i urbanització per 60 habitatges, Olost

Pla parcial i urbanització per 60 habitatges, Olost

Arquitecte: Miquel Sitjà
Promotor: Junta de compensació
Aparellador: Arcadi Prat
Sup. Act.: 10.800 m2
Pla parcial i urbanització per 60 habitatges, Olost foto 0
  • Aquesta projecte d’urbanització estava englobat en el pla de desenvolupament d’Olost. Es va optar per la prolongació dels carres existents i la unió d’aquest mitjançant dos carrers més.
  • Es defineixen dues zones, una d’habitatges en filera, seguint l’estructura dels carrers existents, i una altre amb habitatges aïllats.
  • Apareix una plaça que dona servei a un espai d’equipaments.