Carrer Nou, Sant Bartomeu del Grau

Carrer Nou, Sant Bartomeu del Grau

Arquitecte: Miquel Sitjà
Total cons.: 2.514m2
Carrer Nou, Sant Bartomeu del Grau foto 0 Carrer Nou, Sant Bartomeu del Grau foto 1
Considerant el reduït flux de vehicles, s’ha tractat aquest tram d’ús preferent per als vianants. Això s’ha tingut en compte en l’elecció i disposició del tipus de pavimentació. Tota l’amplada del carrer es tractarà amb un nivell únic de paviment. Es disposaran unes franges amb diferents tipus d’acabat per diferenciar la part de circulació rodada de l’exclusivament peatonal. En la placeta final hi haurà una zona d’aparcament per als veïns.