Plaça de l’Església, Santa Cecília de Voltregà

Plaça de l’Església, Santa Cecília de Voltregà

Arquitecte: Miquel Sitjà
Promotor: Ajuntament de Santa Cecília
Descripció: Remodalació plaça
Sup. const.: 230,30 m2
Construcció: 2009
Plaça de l’Església, Santa Cecília de Voltregà foto 0
  • La finalitat d’aquest Projecte d’adequació és:
  • - Fixar les característiques geomètriques i constructives de la plaça,  tenint en compte la topografia existent i tot tipus de preexistències.
  • - Preveure la pavimentació i enjardinament, fixant les diferents textures i qualitats.
  • - Preveure la col·locació de lluminàries.
  • El projecte preveu l’enderroc de la rampa d’accés actual així com els paviments existents. Alhora s’enderrocarà part del mur que limita l’espai verd i els arbustos que impedeixen gaudir de l’espai.
  • Es construirà una nova rampa d’accés i graons, es refarà part del mur perimetral que estigui deteriorat així com les lloses de cobriment superior. Es dotarà a part del mur dels elements de seguretat.
  • Es proposa pavimentar l’espai que dona front directament a l’entrada de l’església i el pas de comunicació entre la plaça del nivell inferior i la plaça superior. També es facilitarà l’accés a la vorera perimetral construint una nova canalització de les aigües pluvials superficials.