Modificació Pla Parcial, Lluçà

Modificació Pla Parcial, Lluçà

Arquitecte: Miquel Sitjà
Promotor: Josep Comellas
Sup. Act.: 10.800 m2
Modificació Pla Parcial, Lluçà foto 0
  • Aquesta modificació neix amb la voluntat d'executar l'obra d'una manera ordenada i amb la menor aportació de terres possible. S'han aprofitat les zones verdes obligatòries per crear els talussos dels desnivells.
  • L'agrupació de les parcel·les ajuda en un moment donat a agrupar-les de dos en dos per les activitats que necessitin més espai.
  • Amb aquesta ordenació hi ha la possibilitat d'executar la urbanització en dues fases.