Edifici d’oficines Solar del Valle, Córdoba , Concurs

Edifici d’oficines Solar del Valle, Córdoba , Concurs

Arquitecte: Miquel Sitjà
Concurs
Sup. const.: 4.088 m2
Edifici d’oficines Solar del Valle, Córdoba , Concurs foto 0 Edifici d’oficines Solar del Valle, Córdoba , Concurs foto 1
Bases per a un "Green Building" o Edifici Verd. L'edifici proposat en aquest concurs d'idees assenta les bases perquè el conjunt edificat pugui ser avaluat amb alguna de les eines internacionalment reconegudes - LEED, ... - i obtingui la puntuació mínima necessària per a ser un edifici amb qualificació or o platí. Les mesures que s'apunten s'han d'implantar tant en el futur projecte com en el seu procés de construcció.
 • Parcel.la
 • Pla de control d'erosió i sedimentació en l'obra.
 • Preservar la capa vegetal existent.
 • Coberta vegetal i paviments permeables.
 • Reutilització de l'aigua de pluja.
 • Creació d'ombres a la parcel.la.
Aigua
 • Reciclatge d'aigua de pluja
 • Sistemes eficients en sanitaris i urinaris
 • Aixetes amb sistemes d'estalvi (8 lt / min màx.)
Energia
 • Optimització de la envoltant de l'edifici: obertures no superiors al 40% de la superfície de façana.
 • Optimització dels sistemes de refrigeració, ventilació, elèctrics, etc.
 • Instal lació de planta fotovoltaica a la coberta: espai ombrejat inferior.
Materials i residus
 • Reciclatge del 50% dels residus de la construcció.
 • Incorporar un mínim de 20% de materials de la zona.
 • Ús de materials i sistemes prefabricats: major control de residus de producció.
 • Construcció en sec amb materials fàcilment renovables.
 • Materials de baixa emissió de contaminants (fustes, pintures, fibres agrícoles, etc.)
Instal.lació lumínica
 • Adequat disseny lumínic (tipus de lluminàries, etc.).
 • Sistemes d'apagada automàtica i de presència.
Sectorització
 • Dissenyar diferents línies amb diferents intensitats.
Instal.lació de climatització
 • Sectorització del sistema.
 • Dissenyar el sistema per assegurar el confort de l'usuari.
 • No utilitzar refrigerants tipus CFC, HCFC ni halons.
Instal.lació de ventilació
 • Sistemes de filtració en la ventilació.
 • Sistemes de sensors de CO2 i de flux d'aire per al control.