CEIP Itaca a Manresa, Concurs

CEIP Itaca a Manresa, Concurs

Arquitecte: Miquel Sitjà
Concurs
Total cons.: 4.050 m2
CEIP Itaca a Manresa, Concurs foto 0 CEIP Itaca a Manresa, Concurs foto 1 CEIP Itaca a Manresa, Concurs foto 2
  • Una vegada analitzat el solar i els accessos a aquest, la pròpia orientació del solar i el programa organitzatiu demanat, la solució espaial adoptada és la de dos edificis paral.lels orientats est-oest, que són els cossos d’aules, i que per la seva magnitud determinen el projecte.
  • Les aules situades a sud seran les destinades a l’educació infantil, amb un pati ben assolellat i amb comunicació molt directa amb l’accés del centre facilitant-ne l’accés dels pares dels nens i nenes.
  • Entre aquest cos edificat i el propi destinat a l’educació primària, i degut també al canvi de nivell, es dissenya un pati de prop de 9 metres d’amplada i situat a la cota +270 que ens servirà per salvar els desnivells del terreny alhora que dóna llum als serveis situat a aquesta cota més baixa.
  • A partir d’un corredor de distribució al llarg de la façana sud, es distribueixen les diferents aules del programa educatiu, situant-se les aules de primer cicle de primària a ran de terra, i per tant amb pati propi, les aules de segon cicle de primària en el pis intermedi, que és el mateix d’entrada, i amb comunicació directa amb l’espai de pati destinat a les activitats esportives.El pis superior està destinat a les aules específiques del programa escolar.
  • Les aules d’aquest cos edificat reben la llum i estan orientades a nord-oest pel que es proposa la construcció de brise-soleils verticals en aquesta façana per tal d’evitar els impactes solars durant la primavera i tardor dins les aules.
  • Totes les aules tenen sortida als patis des del mateix nivell, i l’orografia del solar permet sectoritzar diferents patis de manera que els nens i nenes de diferents edats puguin trobar els seu propi espai.
  • En la cota inferior, i amb un accés secundari en la part més baixa del solar, es col.locarà tots els serveis comunitaris així com el gimnàs i vestidors, que permetrien els seu ús fora d’horari escolar.
  • La part oest de tota l’edificació i donant façana cap al carrer Pont de Vilomara es situaran els serveis administratius i del personal docent. També s’ha dissenya l’edifici per a que l’accés a la biblioteca i al local de l’AMPA es pugui fer en horari extra escolar.
  • L’espai previst per a les instal.lacions esportives, i degut a la forma del solar, no permeten situar una sola pista esportiva de 33x44 m, de manera que es podran construir dues pistes de mides diferents per poder encabir els diferents espais de jocs esportius: handbol, bàsquet, etc.