Edifici de serveis, Ordesa, Concurs

Edifici de serveis, Ordesa, Concurs

Arquitecte: Miquel Sitjà
David Sànchez
Concurs
Total cons.: 314 m2
Edifici de serveis, Ordesa, Concurs foto 0 Edifici de serveis, Ordesa, Concurs foto 1
Les condicions extremes del clima obliguen a buscar un disseny bioclimàtic de l'edifici com un gran repte. Es buscarà una certa inèrcia tèrmica en els paviments de l'edifici i també en haver semienterrat l'edifici previst en la segona fase a partir d'ubicar l'edifici en l'orientació est-oest.
 • Amb les grans obertures al sud, s'aconsegueixen aportacions solars a l'hivern a través de l'hivernacle, que al seu torn protegiran dels raigs solars d'estiu.
 • El programa de necessitats de l'edifici es concentren formalment en un mur, que organitza el volum que es relaciona amb el paisatge tant per la seva forma com per la seva materialitat.
 • Aquest mur és un límit al paisatge natural però alhora és un edifici amb el seu programa.
 • Una caixa de fusta, com un gran tronc d'arbre disposa horitzontalment, i reposant sobre del mur, és l'element lleuger que dóna un segon nivell d'interpretació de l'edifici.
 • Consum d'energia
 • En la fase constructiva s'utilitzaran elements prefabricats de fusta contra laminada (KLH) tant per als paraments portants verticals com per als horitzontals. Es redueixen els residus en obra, que es controlen en fabrica, i alhora els recursos utilitzats, ja siguin en matèries primeres com en el transport es redueix al màxim.
 • Consum d'aigua
 • A causa de la prefabricació el consum d'aigua en execució es redueix molt, ja que fins i tot el mur de pedra minimitza l'ús de ciment.
 • Es proposa la reutilització de l'aigua de pluja per a tots aquells casos en què no es requereixi aigua potable. La installlació de letrines seques, que serà un dels serveis més utilitzats pels visitants, minimitzessin el consum d'aigua fins a deixar-lo en gairebé simbòlic. Serà necessari també la instal.lació d'aixetes de cabal baix.
 • Qualitat ambiental
 • Les ventilacions creuades de tots els espais previstos permeten una ventilació natural nord-sud en tot l'edifici i la renovació 100% de l'aire interior.
 • Està garantida també la il.luminació natural.