Publicaciones

CERCHA

Reto a la imaginación, Abril del 2008

FECSAL

L’Ecoedifici de lavola guanya el Premi Solar 2007, febrer del 2008

INFODOMUS, Nº9 Maig 2007

Construcció sostenible i edificis intel·ligents Reportatge edificis sostenibles: Lavola, casa Arumí i La Barraca

LVL, núm. 1 – 2007

Entrevista a Miquel Sitjà Periódico, 29 de setembre del 2007 L’ecoedifici

LA VANGUARDIA, 2 de març del 2007

Un buen clima de trabajo Presentació de la nova seu de Lavola

TECNODEBATS – CETIB

Numero 1 – Novembre del 2006 Reportatge l’Ecoedifici

GREENBUILDING NEWSLETTER

New green

NUEVOS VALORES

Crecer sobre cimientos sostenibles, 28 de maç del 2006