Estudi

Arquitectura i Urbanisme amb criteris sostenibles per a l’estalvi energètic i de recursos: Disseny solar passiu per la implantació de l’edifici en el solar, eficiència en l’ús de l’aigua i l’energia, selecció de materials constructius i gestió dels residus, qualitat de l’aire interior, instal·lacions més eficients i utilització racional dels recursos.