Projectes

El nostres projectes incorporen idees i solucions per aconseguir edificis energèticament més eficients; des de l’estudi del terreny on s’ubiquen i la seva orientació fins els materials de construcció i d’acabats.

Apostem pel disseny solar passiu, és a dir, introduïm idees d’eficiència en el disseny de les propostes i en alguns casos amb unes discretes modificacions s’aconsegueix reduir els costos energètics de l’edifici i en altres, on aquests sistemes són més visibles, els resultats són igualment satisfactoris ja que el disseny i la construcció bioclimàtica no tenen perquè ser termes contradictoris.

Treballem amb materials diversos, ja que el promotor té molt a dir, però ens decantem per aïllaments com la llana de roca, poc agressiva amb el medi, introduïm la fusta en l’estructura per treure ferro i formigó a l’edifici, apostem per la construcció en sec, i ens assessorem sobre les noves tecnologies en les instal·lacions, que són la gran revelació d’aquest moment i són les que més ens ajuden a disminuir les emissions de CO2.

Creiem que és a les nostres mans fer aquest pas perquè els nostres clients entenguin la nostra filosofia d’empresa i s’hi afegeixin, aconseguint així que el coneixement, les idees i sobretot la teoria es posin en pràctica i entre tots, cadascú amb el seu gra de sorra, convertir el nostre entorn en un lloc sa, agradable i amb projecció de futur.